1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας

Δ/νση Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Εγγραφές Eγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018

Eγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το από 24-04-2017 υπ. αριθμ. Φ.6/ΦΜ/66938/Δ1 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:

  1. Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
  3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας, εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας)
  4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

Ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας και η Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου, καθώς τη διαδικασία αυτή θα αναλάβει η σχολική μας μονάδα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschoolτου ΥΠΠΕΘ.

Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Σημειώνεται ότι τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από    1-1-2011 έως 31-12-2011.

Για την καλύτερη διευκόλυνση όλων, παρακαλείστε να προσέρχεστε τις εργάσιμες ημέρες από τις 10.00 ως τις 13.00.

Από τη Διεύθυνση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Εγγραφές Eγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018